รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
159 หมู่ที่ 21   ตำบลกุดชุม  อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
เบอร์โทรศัพท์ 045970246 เบอร์แฟกส์ 045970246
Email : watcharapon111@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :