คณะผู้บริหาร

นางบุญชญา ชายทวีป
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล