คณะผู้บริหาร

ชาญวิทย์ หมุนอุดม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา