กลุ่มสาระฯศิลปะ

ศิรินาฎ สุวะมาศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ